Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminiumbearbetning

Plåtbearbetning är där man arbetar med plåt av till exempel stål, aluminium och termoplast. Du kan behöva olika ämnen för projektet du arbetar med. Vissa av dessa komponenter kan vara gjorda av ark. Det finns många alternativ med tallrikar. Du kan till exempel svarva, fräsa och borra plåtarna. Detta öppnar många möjligheter. Om du väljer att få något gjort på några av tallrikarna så är det viktigt att du går till ett proffs som har koll på din utrustning och material. På så sätt säkerställs det bästa resultatet

Svetsning är en process där man kombinerar två föremål/material genom att smälta deras ytor. Svetsning är en metod som ofta används vid sammanfogning av metaller eller termoplaster. Svetsning har funnits i många år sedan det utvecklades på 1880-talet i USA. Eller så gjorde åtminstone en av metoderna. Det finns flera olika svetsmetoder. Det första som utvecklades var motståndssvetsning. Sedan kom gassvetsning och pulversvetsning. Även inom dessa kategorier finns det flera metoder. Vilken metod man ska använda beror mycket på materialet, samt hur detta ska sättas ihop.

Om du har en förestående svetsuppgift så är det viktigt att du väljer några proffs för att utföra detta. Ett sätt att säkerställa detta är genom certifikat alusvetsning. På så sätt ser du till att din svetsare har alla rätt certifikat för att kunna lösa uppgiften på bästa sätt.